Rose debug info
---------------

Nejlepší kniha na světě

„Této knize bude asi rozumět jen ten, kdo už myšlenky, jež jsou v ní vyjádřeny – nebo myšlenky podobné – sám promýšlel. Svého cíle by dosáhla, kdyby tomu, kdo ji čte s porozuměním, přinesla potěšení.“

Toto je nejlepší kniha na světě!* Už ji miluji, aniž bych ji dočetl.

* Wittgenstein, L. Tractatus logico-philosophicus. Praha: Oikoymenh, 2007.

https://www.facebook.com/arkady.alexandrov/posts/10224521853222820

11 měs.