Rose debug info
---------------

Tag: racionální normotvorba

1 příspěvek

Lingvistické nástroje pro legislativce

Kodifikační práce předminulého století zformovaly podstatné rysy hlavních odvětví kontinentálního práva na systematických a racionálních základech, z nichž do velké míry těžíme dodnes

2020   formální lingvistika   jazyk práva   racionální normotvorba   studia