Римская имперія

1 замѣтка

Больше замѣтокъ на эту тему написано въ упрощенной орѳографіи: Римская империя.

Pax Bruxelliana

Косово подаетъ заявку на вступленіе въ ЕС. Забавно будетъ понаблюдать, какъ будетъ вѣсти переговоры субъектъ, существованіе котораго не признаютъ пять странъ-членовъ. Интересно также, кто займетъ слѣдующія мѣста въ очереди.